Zasedání AS TUL

6/ 9 2016

Dne 13. září od 9:00 hodin v IC TUL.

Zasedací místnost v IC TUL.

 

Program:

1. Zápis ze zasedání dne 14. 6. 2016
2. Žádost o předchozí souhlas k odvolání členů VR UZS TUL
3. Členství v AO fakulty - výklad MŠMT
4. Plán realizace strategického záměru TUL pro rok 2017
5. Vyhlášení doplňkových voleb do AS TUL
6. Výše poplatků za studium v anglickém jazyce

 

Upozornění:

Dle § 9 odst. 3 novely zákona č. 113/1998 Sb. musí být členům akademické obce TUL zpřístupněny návrhy a podklady pro jednání AS TUL.

 

Přístupové údaje pro vstup do neveřejné části portálu AS TUL získá člen akademické obce na vyžádání od tajemníka AS TUL: senat@tul.cz

 

Senát TUL