Nové výzvy MPO ČR

22/ 9 2016

Harmonogram.

Harmonogram výzev OP PIK pro rok 2016

 

Termín vyhlášení 2. veřejné soutěže v programu TRIO - projekty se začátkem financování v roce 2017

Ministerstvo průmyslu a obchodu informuje o plánovaném harmonogramu druhé veřejné soutěže v programu TRIO, který je zaměřen na podporu projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje v oblasti tzv. klíčových technologií:

3. 10. 2016 – vyhlášení soutěže a zveřejnění kompletní zadávací dokumentace na webu MPO

4. 10. 2016 – zpřístupnění elektronické přihlášky

30. 11. 2016 – nejzazší lhůta pro podání žádosti o podporu

15. 5. 2017 – vyhlášení výsledků soutěže