Program CEEPUS

3/ 10 2016

Termíny FS - 31. říjen a 30. listopad 2016.

Celkem je fakulta strojní zapojena do 3 sítí v akademickém roce 2016/2017.

1/ CIII-RS-0304-09-1617 "Technical Characteristics Researching of Modern Products in Machine Industry (Machine Design, Fluid Technics and Calculations)" with the Purpose of Improvement Their Market Characteristics and Better Placement on the Market."
Seznam partnerů je k dispozci na  http://www.ceepus.info/public/network/network_info.aspx , kde si danou síť najdete dle akademického roku a výše uvedeného označení sítě. Po rozkliknutí se v horním poli objeví seznam partnerských insitiucí a v dolním poli popis sítě.

Schválené mobility - výjezdy pro akademický rok 2016/2017 v rámci sítě CIII-RS-0304:
- Opole University - 1x měsíční pobyt pro pedagoga
(pobyt v délce min. 5 pracovních dní, podmínka odučit 6 hodin);
- "Politehnica" University of Bucharest, Faculty of Mechanical Engineering and Mechatronics, Department of Machine Elements and Tribology -
1x měsíční pobyt pro studenta (využíváno především pro studenty doktorských studijních programů, min. doba pobytu 21 dní) ;
- University of Ljubljana, Faculty of Mechanical Engineering - 2x krátkodobý pobyt pro studenta (využíváno především pro studenty doktorských studijních programů, min. doba pobytu 21 dní) - tato mobilita je již obsazena.


2/ CIII-BG-0722-05-1617 "Computer Aided Design of automated systems for assembling."
Seznam partnerů je k dispozci na  http://www.ceepus.info/public/network/network_info.aspx , kde si danou síť najdete dle akademického roku a výše uvedeného označení sítě. Po rozkliknutí se v horním poli objeví seznam partnerských insitiucí a v dolním poli popis sítě.

Schválené mobility - výjezdy pro akademický rok 2016/2017 v rámci sítě CIII-BG-0722:
- TU of Sofia, Faculty of Mechanical Engineering - 1x měsíční pobyt pro studenta (většinou využíváno pro studenty doktorských studijních programů, min. doba pobytu 21 dní)
a 1x měsíční pobyt pro pedagoga (pobyt v délce min. 5 pracovních dní, podmínka odučit 6 hodin) - 10 dní je již vyčerpáno;
- Polytechnic University of Tirana, Faculty of Mechanical Engineering -
1x měsíční pobyt pro studenta (většinou využíváno pro studenty doktorských studijních programů, min. doba pobytu 21 dní) a 1x měsíční pobyt pro pedagoga (pobyt v délce min. 5 pracovních dní, podmínka odučit 6 hodin);
- University of Montenegro, Faculty of Mechanical Engineering - 1x měsíční pobyt pro pedagoga (pobyt se může uskutečnit v kratší délce, minimum 5 pracovních dní, podmínka odučit 6 hodin);


3/ CIII-RO-0013-12-1617 "Teaching and Research of Environment-oriented Technologies in Manufacturing"
Seznam partnerů je k dispozci na  http://www.ceepus.info/public/network/network_info.aspx , kde si danou síť najdete dle akademického roku a výše uvedeného označení sítě. Po rozkliknutí se v horním poli objeví seznam partnerských insitiucí a v dolním poli popis sítě.

Schválené mobility - výjezdy pro akademický rok 2016/2017 v rámci sítě CIII-RO-0013:
-
TU of Cluj-Napoca, Machine Building Faculty, Dept. of Manufacturing Engineering - 1x měsíční pobyt pro studenta (většinou využíváno pro studenty doktorských studijních programů, min. doba pobytu 21 dní) ;
- University Sts. Cyril and Methodius - Skopje, Faculty of Mechanical Engineering, Institute of Production Engineering - 1x měsíční pobyt pro studenta (většinou využíváno pro studenty doktorských studijních programů, min. doba pobytu 21 dní) a 1x měsíční pobyt pro pedagoga (pobyt v min. délce 5 pracovních dní, podmínka odučit 6 hodin);
- "Politechnika" University of Bucharest, Faculty of Engineering and Management of Technological Systems, Dept. of Production Engineering - 1x měsíční pobyt pro studenta (většinou využíváno pro studenty doktorských studijních programů, min. doba pobytu 21 dní).

Obecné informace:

Termín pro přihlášení na výjezdy v ZS 2016/2017 je 15. 06. 2016.
Termín pro přihlášení na výjezdy v LS 2016/2017 je 31. 10. 2016.

Přihlášky mohou podávat jak studenti řádného denního studia, tak i pedagogové.

Konkrétní informace pro stipendisty mající zájem o účast v programu CEEPUS v rámci naší sítě a konkrétní postup, jak se přihlásit, je k dispozici na následujících webových stránkách:
http://www.dzs.cz/cz/ceepus/

Důležité!
Je možné podat přihlášku i na ostatní univerzity v rámci naší sítě, které nejsou uvedeny v našich schválených výjezdech. Tuto mobilitu nazýváme jako tzv. "above quota" a záleží na vyjádření hostitelské Národní kanceláře, zda mají k dispozici volné měsíce, resp. finance na pobyt stipendisty, či dojde k zamítnutí žádosti o mobilitu.
Dle aktuální informace naší národní kanceláře však tyto žádosti končí často zamítnutím.
Zároveň však doporučují, aby Ti, kteří mají důvod k mobilitě do země, pro kterou v našem plánu není volný měsíc, aby se před podáním žádosti poptali u zahraniční kanceláře zodpovědné za přidělení stipendia a následně informovali o případném kladném příslibu naší národní kancelář. Takováto žádost bude ihned postoupena zahraniční straně k dalšímu schvalování. Rovněž doporučují zkontaktovat zahraniční univerzitu, která může poté u své národní kanceláře intervenovat ve prospěch žadatele.

Další možností pro výjezd na jinou než schválenou univerzitu v rámci i mimo rámec naší sítě je přihlášení se jako tzv. "freemover". Přihlášky se v tomto případě podávají do 30. 11. 2016, a to pouze na výjezdy v LS 2016/2017. V těchto případech je naděje na schválení mobilit do univerzit, které nejsou uvedeny v našem plánu, daleko vyšší.

 

Kontaktní osoba za FS TUL - Ing. Marcela Válková

E-mail: marcela.valkova@tul.cz