Děkanské volno

4/ 10 2016

Pro studenty 1. ročníků.

Oznámení

Děkanské volno dne 7. října 2016.

Pro studenty 1. ročníku bakalářského, magisterského a navazujícího magisterského studijního programu.