Zasedání AS TUL

6/ 10 2016

Dne 11. října od 9:00 hodin.

Program jednání:

1. Zápis ze zasedání dne 13. 9. 2016

2. Návrh na navýšení rozpočtu TUL pro rok 2016

Různé

a. Jednací řád AS TUL (k připomínkování)

b. Volební řád AS TUL (k připomínkování)

c. Informace k Radě pro vnitřní hodnocení TUL

d. Problém formulace ženského rodu v interních dokumentech

e. Motivace členů AS k výkonu funkce

 

Akademický senát TUL