Zasedání senátu TUL

8/ 11 2016

15. listopadu 2016 v IC TUL.

Program jednání:

1. Zápis ze zasedání dne 11. 10. 2016
2. Jednací řád AS TUL
3. Rada pro vnitřní hodnocení TUL (počet členů RVH)
4. Jednací řád AS FM TUL
5. Volební řád AS FM TUL
Různé

 

Přístupové údaje pro vstup do neveřejné části portálu AS TUL získá člen akademické obce na vyžádání od tajemníka AS TUL (senat@tul.cz).