Nabídka stipendijních pobytů

6/ 2 2017

Čína, Polsko - termíny v příloze.

ČÍNA

Čínská vláda nabízí českým zájemcům stipendijní místa ke studiu bakalářských, magisterských i doktorských studijních programů v ČLR počínaje akademickým rokem 2017/2018, jakož i ke studijním a výzkumným stážím v ČLR v délce jednoho až dvou semestrů v akademickém roce 2017/2018.

Termín pro odevzdání přihlášek je do 21. února 2017 do 15:00 hodin na MŠMT.


Podrobnější informace:

http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/nabidka-stipendijnich-pobytu-v-cine-nad-ramec-mezinarodni-smlouvy-6/

POLSKO

Prodloužení termínu uzávěrky stipendií na 2017/2018 na základě mezivládní dohody.

Dodatečné kompletní žádosti se přijímají až do 31.3.2017 do 15:00 hodin,
resp. do naplnění smluvně vymezené kvóty, pokud k ní dojde před tímto datem.

Jedná se o stipendia:
čl. 8.1 - Studijní a výzkumné pobyty pro studenty bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů
čl. 6 - Studijní a výzkumné pobyty pro akademické pracovníky

 

Každá žádost o stipendium musí obsahovat náležitosti uvedené na webové stránce  http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/44_mezinarodni_smlouvy-vyberova-rizeni/ POLSKO (přehled dokladů pro žádost o stipendijní pobyt je pod tabulkou). Prodloužení termínu se netýká letních jazykových kurzů, jejichž kvóta již byla naplněna.