Představení kateder naší fakulty

24/ 2 2017

Pro studenty 2.-3. ročníků ve středu 1. března.

Představení kateder fakulty strojní studentům druhých a třetích ročníků
Setkání s vedením fakulty a se zástupci jednotlivých kateder naší fakulty.

 

Kdy: 1. března 2017

Kde: posluchárna E9

V kolik: od 16:00 hodin

 

V tento den se od 16:10 do 17:45 ruší výuka realizovaná podle standardního studijního plánu 2. ročníku BSP B2301.