French Government Scholarships 2017

24/ 3 2017

Uzávěrka žádostí - 14. duben 2017.

Stipendium francouzské vlády na výzkumnou stáž

  • Francouzské velvyslanectví v ČR nabízí českým studentům možnost získat stipendium francouzské vlády na výzkumnou stáž ve Francii v délce od 1 do 3 měsíců na univerzitách, ve výzkumných centrech.
  • Termín uzávěrky podávání žádostí: 13. 4. 2017 17:00.
  • Více informací na http://www.ifp.cz/BGF-2017-ST.

 

Stipendium francouzské vlády na doktorandské studium pod dvojím vedením

  • Francouzské velvyslanectví v ČR nabízí českým studentům možnost získat stipendium francouzské vlády na doktorandské studium pod dvojím vedením. Doktorandské studium pod dvojím vedením se připravuje současně na české a francouzské vysoké škole či univerzitě a student po jeho ukončení obdrží diplom uznávaný oběma vysokoškolskými vzdělávacími institucemi. Výzkumná práce tedy probíhá pod společným vedením jednoho českého a jednoho francouzského školitele.
  • Po dobu tří let pobývá doktorand v každém roce střídavě na jedné z univerzit (vysokých škol). Během tří pobytů ve Francii pobírá doktorand po dobu pěti měsíců stipendium francouzské vlády. Stipendium francouzské vlády na doktorandská studia pod dvojím vedením je udělováno na 3 roky, bez možnosti prodloužení.
  • Termín uzávěrky podávání žádostí: 13. 4. 2017 17:00.
  • Více informací na http://www.ifp.cz/BGF-2017-PhD?var_mode=calcul .