Studijní pobyt v Kanadě

20/ 6 2017

Vyhlášeno výběrové řízení - 15. září 2017.

Děkan Fakulty stojní TU v liberci vyhlašuje výběrové řízení na jednosemestrální studijní pobyt
na Conestoga College Institute of Technology and Advanced Learning v Kitchener, Ontario, Kanada

 

Jedná se o nabídku pro studenta optimálně 3. ročníků bakalářského studijního programu
v akademickém roce 2017/2018.

 

Termín pro podání přihlášek: 15. srpen 2017

 

Vyhlášení a podmínky