Nadace Olgy Havlové

13/ 9 2017

Nabídka stipendia - žádosti do 18. září.

Možnosti získat Stipendium Nikoly Tesly

Toto stipendium poskytuje Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové studentům VŠ technických oborů v řádném bakalářském, magisterském i doktorském programu. Projekt v sobě spojuje snahu zvýšit zájem o technické obory a zároveň poskytnout finanční podporu těm, kteří pocházejí z nemajetných rodin nebo z dětských domovů, případně mají zdravotní handicap. Realizaci projektu podporuje Nadace ČEZ.

 

Hana Füleová

Koordinátorka projektu Stipendia Nikoly Tesly

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

Senovážné nám. 2, 110 00 Praha 1

T: +420 224 217 083 | E: vdv@vdv.cz

F: facebook.com/vybor.dobre.vule | F: facebook.com/sportprocharitu

www.vdv.cz | www.sportprocharitu.cz | www.cenaolgyhavlove.cz