CEEPUS

6/ 10 2017

Žádosti na ZS 20107/2018 - 31. říjen 2017.  

Vyhlášena výzva na výjezdy v rámci programu CEEPUS pro LS 2017/2018 v rámci sítí (deadline: 31. říjen), jejichž je fakulta strojní účastníkem,
či v kategorii freemover (deadline: 30. listopad).

Fakulta strojní je zapojena do 3 sítí v akademickém roce 2017/2018.

1/ CIII-RS-0304-10-1718 "Technical Characteristics Researching of Modern Products in Machine Industry (Machine Design, Fluid Technics and Calculations)" with the Purpose of Improvement Their Market Characteristics and Better Placement on the Market."
Seznam partnerů a popis sítě je k dispozci na  http://www.ceepus.info/public/network/network_info.aspx , kde si danou síť najdete dle akademického roku a výše uvedeného označení sítě. Po rozkliknutí se v horním poli objeví seznam partnerských insitiucí a v dolním poli popis sítě.

Schválené mobility - výjezdy pro akademický rok 2017/2018 v rámci sítě CIII-RS-0304:
- TU Košice, Department of Process and Environmental Engineering  - 1x měsíční pobyt pro studenta (využíváno především studenty doktorských studijních programů, min. doba pobytu 21 dní) a 1x max. měsíční pobyt pro pedagoga (pobyt v délce min. 5 pracovních dní, podmínka odučit 6 hodin);
- University of Ljubljana, Faculty of Mechanical Engineering - 2x krátkodobý pobyt pro studenta (využíváno především studenty doktorských studijních programů, min. doba pobytu 21 dní).


2/ CIII-BG-0722-06-1718 "Computer Aided Design of automated systems for assembling."
Seznam partnerů a popis sítě je k dispozci na  http://www.ceepus.info/public/network/network_info.aspx , kde si danou síť najdete dle akademického roku a výše uvedeného označení sítě. Po rozkliknutí se v horním poli objeví seznam partnerských insitiucí a v dolním poli popis sítě.

Schválené mobility - výjezdy pro akademický rok 2017/2018 v rámci sítě CIII-BG-0722:
- TU of Sofia, Faculty of Mechanical Engineering - 1x měsíční pobyt pro studenta (většinou využíváno studenty doktorských studijních programů, min. doba pobytu 21 dní);
- Silesian University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering -
1x měsíční pobyt pro studenta (většinou využíváno studenty doktorských studijních programů, min. doba pobytu 21 dní);

Poznan University of Technology, Institute of Mechanical Technology - 1x měsíční pobyt pro studenta (většinou využíváno studenty doktorských studijních programů, min. doba pobytu 21 dní);

- TU of Cluj-Napoca, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Mechatronics and Machine Dynamics - 1x měsíční pobyt pro studenta (většinou využíváno studenty doktorských studijních programů, min. doba pobytu 21 dní);


3/ CIII-RO-0013-13-1718 "Teaching and Research of Environment-oriented Technologies in Manufacturing"
Seznam partnerů a popis sítě je k dispozci na  http://www.ceepus.info/public/network/network_info.aspx , kde si danou síť najdete dle akademického roku a výše uvedeného označení sítě. Po rozkliknutí se v horním poli objeví seznam partnerských insitiucí a v dolním poli popis sítě.

Schválené mobility - výjezdy pro akademický rok 2017/2018 v rámci sítě CIII-RO-0013:
- University of Rijeka, Faculty of Engineering, Dept. of Production Engineering - 1x měsíční pobyt pro studenta (většinou využíváno pro studenty doktorských studijních programů, min. doba pobytu 21 dní) ;
- University Sts. Cyril and Methodius - Skopje, Faculty of Mechanical Engineering, Institute of Production Engineering - 1x max. měsíční pobyt pro pedagoga (pobyt v min. délce 5 pracovních dní, podmínka odučit 6 hodin);
- University of Miskolc, Faculty of Mechanical Engineering and Informatics, Institute of Manufacturing Science - 1x měsíční pobyt pro studenta (většinou využíváno pro studenty doktorských studijních programů, min. doba pobytu 21 dní);
- Koszalin University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering - 1x max. měsíční pobyt pro pedagoga (pobyt v min. délce 5 pracovních dní, podmínka odučit 6 hodin);
- Slovak University of Technology in Bratislava, Faculty of Mechanical Engineering, Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management - 1x měsíční pobyt pro studenta (většinou využíváno pro studenty doktorských studijních programů, min. doba pobytu 21 dní).


Obecné informace:

Přihlášky mohou podávat jak studenti řádného denního studia, tak i pedagogové zaměstnaní na plný úvazek.

Konkrétní informace pro stipendisty mající zájem o účast v programu CEEPUS a konkrétní postup, jak se přihlásit, je k dispozici na následujících webových stránkách:
http://www.dzs.cz/cz/ceepus/

 

Je možné podat přihlášku i na ostatní univerzity v rámci naší sítě, které nejsou uvedeny ve schválených mobilitách. Tuto mobilitu nazýváme jako tzv. "above quota" a záleží na vyjádření hostitelské Národní kanceláře, zda mají k dispozici volné měsíce, resp. finance na pobyt stipendisty, či dojde k zamítnutí žádosti o mobilitu. Dle aktuální informace naší národní kanceláře však tyto žádosti končí často zamítnutím.
 

Současně však doporučujeme, aby Ti, kteří mají důvod k mobilitě do země, pro kterou v našem plánu není volný měsíc, aby se před podáním žádosti dotázali u zahraniční kanceláře zodpovědné za přidělení stipendia a následně informovali o případném kladném příslibu naší národní kancelář. Takováto žádost bude ihned postoupena zahraniční straně k dalšímu schvalování. Rovněž doporučujeme zkontaktovat zahraniční univerzitu, která může poté u své národní kanceláře intervenovat ve prospěch žadatele.

Další možností pro výjezd na jinou než schválenou univerzitu v rámci i mimo rámec naší sítě je přihlášení se jako tzv. "freemover". Přihlášky se v tomto případě podávají do 30. 1listopadu a to pouze na výjezdy v LS 2017/2018. V těchto případech je naděje na schválení mobilit do univerzit, které nejsou uvedeny v našem plánu, daleko vyšší.