Erasmus+ na AR 2018/2019

29/ 11 2017

Výběrové řřízení - termín 15. leden 2018.

Vyhlášení výběrového řízení na obsazení míst pro mobility studentů (studijní pobyt, pracovní stáž), pedagogů (výukový pobyt, školení) i zaměstnanců (školení) v rámci programu

 

Erasmus+ na akademický rok 2018/2019
 

  • Výběrové řízení je vyhlášeno na obsazení mobilit pro celý akademický rok 2018/2019, tj. jak pro zimní, tak i pro letní semestr. Mobility se mohou uskutečnit od 1.6.2018 do 30.9.2019.
  • Studenti mohou vyjet v rámci programu Erasmus+ na studijní pobyt (min. doba 3 měsíce, nutná meziinstitucionální smlouva) nebo na pracovní stáž (min. doba 2 měsíce).
  • Akademikům nabízí program Erasmus+ možnost výukového pobytu (priorita, nutná meziinstitucionální smlouva, min. doba 2 dny, min. počet odučených hodin 8) či školení (min. doba 2 dny).
  • Mobilit se mohou zúčastnit rovněž administrativní zaměstnanci, kterým program Erasmus+ nabízí možnost zúčastnit se školení (min. doba 2 dny) v souladu se svým pracovním zaměřením.

 

Detailnější informace o programu Erasmus+:

 

na webu fakulty http://www.fs.tul.cz/cz/zahranicni-spoluprace/mobility/llp-erasmus/
na webu TUL pro zaměstnance http://www.tul.cz/intranet-zamestnanci/zamestnanci/erasmus
na webu TUL pro studenty http://www.tul.cz/studenti/erasmus-pro-studenty/erasmus

 

Dotazy a informace: Ing. Marcela Válková