Vyhlášení děkanského volna

4/ 12 2017

Dne 6. prosince 2017 od 10:40 do12:15 hodin.

V souvislosti s konáním veletrhu T-Fórum 2017.

Class Cancellation Announcement - 6 December 2017 from from 10.40 to 12.15 o´clock → T-Forum 2017