Podpora na korektury odborných článků

14/ 3 2018

Poskytne TUL v roce 2018.

Granty na korektury odborných článků v angličtině pro doktorandy a vědce do 40 let

V roce 2018 poskytne TUL grant na korekturu 10 žadatelům. Veškeré informace jsou k dispozici na webu TUL: 

http://www.tul.cz/veda-a-vyzkum/podpora-publikaci-v-anglictine