GAMA - vnitřní výzva na FS TUL

13/ 4 2018

Připomínka termínu - 23. duben 2018.

Vyhlášení vnitřní výzvy v rámci projektu PROSYKO.

Podmínky a formuláře: http://cxi.tul.cz/vyzkumne-projekty/tacr-gama-prosyko

Termín podání projektu: do 23. dubna 2018

Vyplněné formuláe zaslat na: iveta.lukasova@tul.cz

 

Důležité:

1) Trvání dílčího projektu: od 07/2018 do 06/2019; min. 6 měsíců, max. 12 měsíců

2) Finanční kriteria: na rok 2018:  max. 360 tis. Kč; na rok 2019: max 885 tis. Kč (minimální částka není určena)

3) Dílčí projekty budou hodnoceny Radou pro Komercializaci a výsledek bude znám do 15. 6. 2018.