CEEPUS

19/ 9 2018

Termín podání přihlášek - 31. říjen.

 

Schválené sítě programu CEEPUS na akademický rok 2018/2019, jejichž účastníkem je fakulta strojní,

do kterých je nyní možné podávat přihlášky na mobility CEEPUS pro AR 2018/2019.

Celkem je fakulta strojní zapojena do 4 sítí v akademickém roce 2018/2019.

 

1. CIII-RS-0304-11-1819 "Technical Characteristics Researching of Modern Products in Machine Industry (Machine Design, Fluid Technics and Calculations)" with the Purpose of Improvement Their Market Characteristics and Better Placement on the Market."

Seznam partnerů a popis sítě je k dispozci na  http://www.ceepus.info/public/network/network_info.aspx , kde si danou síť najdete dle akademického roku a výše uvedeného označení sítě. Po rozkliknutí se v horním poli objeví seznam partnerských insitiucí a v dolním poli popis sítě.
 

Schválené mobility - výjezdy studentů a akademiků FS pro akademický rok 2018/2019 v rámci sítě CIII-RS-0304:

 • University of Sarajevo, Faculty of mechanical Engineering, Department of Mechanical Production Engineering  - 1x max. měsíční pobyt pro akademika (podmínky: pobyt v délce min. 5 pracovních dní, odučit 6 hodin/5 dní);
 • University of Montenegro, Faculty of Mechanical Engineering - 1x měsíční pobyt pro studenta (využíváno především studenty doktorských studijních programů, min. doba pobytu 21 dní) a 1x max. měsíční pobyt pro akademika (podmínky: pobyt v délce min. 5 pracovních dní, odučit 6 hodin/5 dní);
 • Poznan University of Technology, Institute of Mechanical Technology - 1x měsíční pobyt pro studenta (využíváno především studenty doktorských studijních programů, min. doba pobytu 21 dní) ;


2. CIII-BG-0722-07-1819 "Computer Aided Design of automated systems for assembling."
Seznam partnerů a popis sítě je k dispozci na  http://www.ceepus.info/public/network/network_info.aspx , kde si danou síť najdete dle akademického roku a výše uvedeného označení sítě. Po rozkliknutí se v horním poli objeví seznam partnerských insitiucí a v dolním poli popis sítě.
 

Schválené mobility - výjezdy studentů akademiků FS pro akademický rok 2018/2019 v rámci sítě CIII-BG-0722:

 • Poznan University of Technology, Institute of Mechanical Technology - 1x měsíční pobyt pro studenta (většinou využíváno studenty doktorských studijních programů, min. doba pobytu 21 dní) a 1x max. měsíční pobyt pro akademika (podmínky: pobyt v délce min. 5 pracovních dní, odučit 6 hodin/5 dní).
 • Polytechnic University of Tirana, Faculty of Mechanical Engineering - 1x max. měsíční pobyt pro akademika (podmínky: pobyt v délce min. 5 pracovních dní, odučit 6 hodin/5 dní).


3. CIII-RO-0013-14-1819 "Teaching and Research of Environment-oriented Technologies in Manufacturing"
Seznam partnerů a popis sítě je k dispozci na  http://www.ceepus.info/public/network/network_info.aspx , kde si danou síť najdete dle akademického roku a výše uvedeného označení sítě. Po rozkliknutí se v horním poli objeví seznam partnerských insitiucí a v dolním poli popis sítě.
 

Schválené mobility - výjezdy studentů a akademiků FS pro akademický rok 2018/2019 v rámci sítě CIII-RO-0013:

 • University of Rijeka, Faculty of Engineering, Dept. of Production Engineering - 1x měsíční pobyt pro studenta (většinou využíváno pro studenty doktorských studijních programů, min. doba pobytu 21 dní) ;
 • University Sts. Cyril and Methodius - Skopje, Faculty of Mechanical Engineering, Institute of Production Engineering -1x měsíční pobyt pro studenta (většinou využíváno pro studenty doktorských studijních programů, min. doba pobytu 21 dní);
 • University of Zenica, Faculty of Mechanical Engineering - 1x max. měsíční pobyt pro akademika (podmínky: pobyt v délce min. 5 pracovních dní, odučit 6 hodin/5 dní);


NOVÁ SÍŤ:

4. CIII-RS-1012-04-1819 "Building Knowledge and Experience Exchange in CFDg"
Seznam partnerů a popis sítě je k dispozci na  http://www.ceepus.info/public/network/network_info.aspx , kde si danou síť najdete dle akademického roku a výše uvedeného označení sítě. Po rozkliknutí se v horním poli objeví seznam partnerských institucí a v dolním poli popis sítě.
 

Shválené mobility - výjezdy studentů a akademiků FS pro akademický rok 2018/2019 v rámci sítě CIII-RS-1012:

 • University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, Dept. for Energy and Process Engineering - 1x měsíční pobyt pro studenta (většinou využíváno pro studenty doktorských studijních programů, min. doba pobytu 21 dní) a 1x max. měsíční pobyt pro akademika (podmínky: pobyt v délce min. 5 pracovních dní, odučit 6 hodin/5 dní);
 • University of Szeged, Faculty of Engineering  -1x 3měsíční pobyt pro studenta;
 • University of Montenegro, Faculty of Mechanical Engineering- 1x max. měsíční pobyt pro akademika (podmínky: pobyt v délce min. 5 pracovních dní, odučit 6 hodin/5 dní);
 • "POLITECHNICA" University of Bucharest, Faculty of Power Engineering, Dept. of Hydraulics, Hydraulic Machinery, and Environmental Engineering  -1x 3měsíční pobyt pro studenta.