Nabídka pro studenty Mgr a PhD studia.

13/ 11 2018

Na AR 2019/2020 do Izraele.

Izraelská strana nabízí na základě Programu spolupráce v oblasti školství, vědy a kultury mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael na léta 2016 – 2019 (dále jen „Program spolupráce“) na akademický rok 2019/2020 5 stipendií v délce 8 měsíců, určená k absolvování studijních nebo výzkumných pobytů na izraelských vysokých školách v akademickém roce 2019/2020. Izraelská strana nabízí 5 míst a dosud není kontingent míst vyčerpán.

 

  • O stipendium se mohou ucházet studenti a studentky navazujících magisterských studijních programů a doktorských studijních programů veřejných vysokých škol v České republice všech studijních oborů s výjimkou oborů v oblasti zdravotnictví.
  • Požaduje se znalost anglického jazyka, případně též s ohledem na oborové zaměření či jazyk výuky v konkrétním programu izraelské vysoké školy i znalost hebrejského jazyka.
  • Součástí stipendia je bezplatná výuka, ubytování a stravování po dobu konání kurzu.

Termín pro přihlášení: doručení požadovaných dokumentů do 22. 11. 2018 do 12 hodin na Akademickou informační agenturu.

 

Uchazeči a uchazečky o stipendijní pobyty  musí doručit do sídla Akademické informační agentury tyto dokumenty:
1. vyplněný a veřejnou vysokou školou nebo její součástí potvrzený formulář "Návrh na vyslání/Žádost o přiznání stipendia",
2. motivační dopis v anglickém jazyce;
3. plán studijního/výzkumného pobytu v anglickém jazyce;
4. doklad o vykonaných zkouškách s uvedením celkového prospěchu v anglickém jazyce (resp. kopii dvojjazyčného dodatku k diplomu);

 

Více informací na https://www.dzs.cz/file/6971/IZRAEL%20VR_AIA_2018_2019.pdf 

 

Příp. kontaktujte Sabine Borovanskou, M.S., odbornou referentku AIA, tel. 221 850 504, sabine.borovanska@dzs.cz