ERASMUS+ na AR 2019/2020

14/ 11 2018

Mobility pro studenty, pedagogy a zaměstnance.

Informační schůzka se koná dne 13. prosince 2018.

 

Bylo vypsáno výběrové řízení na obsazení míst pro mobility studentů (studijní pobyt, pracovní stáž), pedagogů (výukový pobyt, školení) i zaměstnanců (školení) v rámci programu Erasmus+ na akademický rok 2019/2020.

Výběrové řízení je vyhlášeno na obsazení mobilit pro celý akademický rok 2019/2020, tj. jak pro zimní, tak i pro letní semestr.

Mobility se mohou uskutečnit od 1.6.2019 do 30.9.2020.

Studenti mohou vyjet v rámci programu Erasmus+ na studijní pobyt (min. doba 3 měsíce, nutná meziinstitucionální smlouva) nebo na pracovní stáž (min. doba 2 měsíce). Akademikům nabízí program Erasmus+ možnost výukového pobytu (priorita, nutná meziinstitucionální smlouva, min. doba 2 dny, min. počet odučených hodin 8) či školení (min. doba 2 dny). Mobilit se mohou zúčastnit rovněž administrativní zaměstnanci, kterým program Erasmus+ nabízí možnost zúčastnit se školení (min. doba 2 dny) v souladu se svým pracovním zaměřením.

 

Detailnější informace o programu Erasmus+ jsou k dispozici na webu fakulty http://www.fs.tul.cz/cz/zahranicni-spoluprace/mobility/llp-erasmus/ a rovněž webu TUL, a to jak pro zaměstnance http://www.tul.cz/intranet-zamestnanci/zamestnanci/erasmus , tak pro studenty https://www.tul.cz/studenti/erasmus-a-mezinarodni-mobility/erasmus.

 

Termín pro podání přihlášek do výběrového řízení: 15.1.2019

 

Info: Marcela Válková

 

Vyhlášení výběrového řízení – ERASMUS+ pro akademický rok 2019/2020

Přihláška do výběrového řízení na obsazení studentských mobilit v rámci programu ERASMUS+ 2019/2020

Přihláška do výběrového řízení na obsazení učitelských a zaměstnaneckých mobilit v rámci programu ERASMUS+ 2019/2020