Hodnocení kvality výuky v ZS 2018/2019

9/ 1 2019

V IS STAG byla otevřena anketa pro studenty - do 3.2.2019.