Vyhlášen Fond mobilit FS TUL

19/ 3 2019

Termín podání přihlášek - do 2. dubna 2019.

 

Děkan Fakulty strojní TUL vyhlašuje s okamžitou platností výběrové řízení na obsazení zahraničních mobilit pro studenty DSP, NMSP/MSP a akademické pracovníky a pracovníky VaV fakulty a rovněž příjezdové mobility v rámci Fondu mobilit FS TUL pro kalendáření rok 2019.

 

Vyhlášení FOM FS TUL

Announcement of the Selection Process for Positions in the FS TUL Mobility Fund for 2019

Směrnice děkana č. 1/2019 Zásady tvorby a čerpání prostředků z FOM FS TUL

 

Termín pro podání přihlášek do Fondu mobilit FS TUL: do 2. dubna 2019

 

Další info: http://www.fs.tul.cz/cz/zahranicni-spoluprace/mobility/fond-mobilit-tu-v-liberci/ .