Nabídka DAAD

29/ 3 2019

Výzkumná stipendia a pobyty - do 30. dubna 2019.

 

Německá akademická výměnná služba DAAD

Přijímá do 30. dubna 2019

 

Žádosti

o výzkumná stipendia pro studenty DSP a mladé vědce,

o stipendia na výzkumné pobyty pro VŠ učitele a vědce,

pro bilaterální výměnu vědců,

pro pracovní pobyty pro VŠ učitele v oborech architektura a umění,

nová pozvání pro bývalé stipendisty a studijní cesty skupin studentů do Německa (termín 1. května).

 

Přihlášky se podávají:

elektronicky do portálu DAAD

v tištěné verzi spolu s Návrhem na vyslání/Žádostí o přiznání stipendia do sídla AIA

 

AAI: Akademická informační agentura, Dům zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1