Fulbrightovo stipendium

3/ 5 2019

Pro studenty - termín 1. září 2019.

Určeno studentům, kteří dokončili bakalářské studium a jsou v magisterském nebo doktorském stupni studia.

 

Stipendium je určeno na výzkumné a studijní pobyty na libovolné akreditované americké univerzitě, a to v rozmezí 4-9 měsíců. Uzávěrka na akademický rok 2020-21 je 1. září 2019 a nově je stanovena uzávěrka 1.2.2020, která je však jen na výzkumné pobyty (nikoli pro žadatele, kteři v USA chtějí studovat celé degree). Toto stipendium obvykle využívají studenti k výzkumným pobytům spojeným s jejich diplomovou prací či disertací.

 

Info na https://www.fulbright.cz/stipendia/stipendium-pro-postgradualni-studium/