VaV pobyty - Slovensko

3/ 5 2019

Pro akademiky - termín 17. květen 2019.

Nabídka 5 míst pro přednáškové a výzkumné pobyty pro akademické, vědecké a výzkumné pracovníky v délce 14 dní.

 

Další informace: https://www.dzs.cz/file/6852/SLOVENSKO_VR_2019-2020.pdf

 

Zájemci doručí do sídla Akademické informační agentury, Dům zahraniční spolupráce, AIA, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1 níže uvedené dokumenty ve trojím vyhotovení: 1 originál a 2 kopie