Nabídky stipendií

30/ 10 2019

Studentům i akademikům.

MAĎARSKO

Pro akademický rok 2020/21 nabízí Maďarsko :

- 25 stipendijních míst na studijní pobyty pro studenty BSP a MSP v délce 5 měsíců,

- 12 stipendijních míst na výzkumné pobyty pro VŠ učitele v délce 1 až 2 týdny a

- 12 stipendijních míst na výzkumné pobyty pro VŠ učitele v délce 1 až 3 měsíce.

 

Dále nabízí studijní pobyty v celkovém rozsahu 27 měsíců pro zájemce z řad studentů DSP v délce do 9 měsíců.

Zájemcům o letní kurzy maďarštiny z řad VŠ studentů a VŠ učitelů v roce 2020 nabízí maďarská strana 12 míst s délkou pobytu 1 měsíc.

 

Termín odevzdání přihlášek: 2. prosinec 2019 do 12:00 hod.
Zájemci doručí požadované dokumenty ve stanoveném termínu do sídla Akademické informační agentury (Dům zahraniční spolupráce, AIA, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1)

EGYPT

Egypt nabízí:

- 4 stipendijní místa na studijní pobyty pro studenty DSP v délce 10 až 12 měsíců;

- 2 stipendijní místa na studijní pobyty pro VŠ učitele v max. délce 10 dnů.

 

Dále nabízí studijní a přednáškové pobyty v celkovém rozsahu 18 měsíců pro zájemce z řad VŠ učitelů a vědeckých pracovníků v délce 3 až 5 měsíců.

 

Termín odevzdání přihlášek: 13. prosinec 2019 do 15:00 hod.
Zájemci doručí požadované dokumenty ve stanoveném termínu do sídla Akademické informační agentury (Dům zahraniční spolupráce, AIA, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1).

SEVERNÍ MAKEDONIE

Severní Makedonie nabízí:

- studijní pobyty v celkovém rozsahu 10 měsíců pro zájemce z řad studentů BSP a MSP v max. délce 2 měsíců,

- 10 měsíců pro zájemce o studijní pobyty z řad studentů DSP v max. délce 2 měsíců.

 

Dále nabízí 2 stipendijní místa na studijní a přednáškové pobyty pro VŠ učitele a vědecké pracovníky v max. délce 10 dnů.

 

Termín odevzdání přihlášek: 13. prosinec 2019 do 15:00 hod.
Zájemci doručí požadované dokumenty ve stanoveném termínu do sídla Akademické informační agentury (Dům zahraniční spolupráce, AIA, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1).