VŘ na obsazení míst

14/ 11 2019

Erasmus+ na AR 2020/2021.

 

Vyhlášení FS TUL

 

Výběrové řízení je vyhlášeno na obsazení mobilit pro celý akademický rok 2020/2021, tj. jak pro zimní, tak i pro letní semestr.
Mobility se mohou uskutečnit:  od 1. 6. 2020 do 30. 9. 2021

 

  • Studenti mohou vyjet v rámci programu Erasmus+ na studijní pobyt (min. doba 3 měsíce, nutná meziinstitucionální smlouva) nebo na pracovní stáž (min. doba 2 měsíce).
  • Akademikům nabízí program Erasmus+ možnost výukového pobytu (priorita, nutná meziinstitucionální smlouva, min. doba 2 dny, min. počet odučených hodin 8) či školení (min. doba 2 dny).
  • Mobilit se mohou zúčastnit rovněž administrativní zaměstnanci, kterým program Erasmus+ nabízí možnost zúčastnit se školení (min. doba 2 dny) v souladu se svým pracovním zaměřením.

Detailnější informace o programu Erasmus+:

 

Informace o vypsání výběrového řízení je rovněž uveřejněna na:

 

Termín pro podání přihlášek: 10. leden 2020

 

Přihláška Erasmus_Student

Přihláška Erasmus_Zaměstananec