Nabídka stipendií

18/ 11 2019

Do německy mluvících zemí.

Pro studenty i akademiky.

 

Německo - Německá akademická výměnná služba (DAAD)

 • DAAD nabízí řadu stipendií pro studenty od 2. ročníku, studenty MSP, doktorandy, vědce až po VŠ učitele.
 • Online-portál DAAD je již otevřený pro přijímání žádostí.
 • U většiny studijních a výzkumných pobytů (delších a kratších, zejména pro studenty MSP, DSP, postdoc a VŠ učitele) se žádosti podávají do 15.11.2019.
 • Žádosti o stipendia na letní kurzy němčiny se podávají do 1.12.2019.

Německo - Česko-bavorská vysokoškolská agentura (BTHA)

 • BTHA nabízí roční studijní pobyty pro studenty DSP a MSP.
 • Žádosti o stipendium se přijímají nejpozději do 1.12.2019.

Švýcarsko - Vláda Švýcarské konfederace

 • Vláda Švýcarské konfederace nabízí České republice pro akademický rok 2020/2021 dvě stipendijní místa pro studenty DSP a postdoktorandy/vědce.
 • Zájemci, kteří splňují formální podmínky pro přidělení stipendia, obdrží na základě své žádosti od Akademické informační agentury (AIA) elektronickou cestou podklady pro podání žádosti v anglickém jazyce.
 • Uzávěrka žádostí 16.11.2019.

Rakousko - AKTION

 • VŠ učitelé se mohou ucházet o 1-měsíční stipendijní výzkumný pobyt.
 • Uzávěrka žádostí do 30.11.2019.