Hodnocení kvality výuky v ZS 2019/2020

17/ 1 2020

V IS STAG od 17.1. do 23.2.2020.

 

Vážení studenti,

jménem děkana Fakulty strojní TUL bych Vás chtěla požádat o zapojení se do hodnocení kvality výuky v zimním semestru 2019/2020. Byli bychom rádi, kdybyste této anketě věnovali pozornost a Vaše názory do IS STAG uvedli. Tato anketa je anonymní. Vaše připomínky a názory jsou pro vedení naší fakulty důležité a mohou pomoci při zkvalitňování výuky v dalších semestrech.

 

Děkujeme za spolupráci.
Radka Dvořáková, studijní oddělení FS TUL