COVID-19 | GAMA TUL

24/ 3 2020

Aktuální mimořádná výzva na TUL.

 

Termín podání: do 3. dubna 2020

Podrobnosti: TAČR Gama - PROSYKO 2

 

Kontaktní osoba za FS TUL:

Ing. Pavlína Křečková

Fakulta strojní TUL

Oddělení rozvoje, projektů, kvality

Tel.: 485 35 2979

E-mail: pavlina.kreckova@tul.cz