Hodnocení kvality výuky v LS 2019/2020.

17/ 6 2020

V IS STAG byla zahájena anketa.

 

Vážení studenti,
rádi bychom vás upozornili, že v IS STAG běží anketa dotazující se na Váš názor na kvalitu výuky v letním semestru 2019/2020. Byli bychom rádi, kdybyste této anketě věnovali pozornost zejména proto, že v tomto semestru probíhala výuka převážně on-line formou.
Tato anketa je anonymní. Vaše připomínky a názory jsou pro vedení naší fakulty důležité a mohou pomoci při zkvalitňování výuky v příštích obdobích.

Děkujeme za spolupráci.
prof. Dr. Ing. Petr Lenfeld
děkan FS TUL