Hodnocení kvality výuky v ZS 2020/2021

3/ 2 2021

V IS STAG byla zahájena anketa.

 

V záložce Moje studium / Hodnocení kvality / Dotazník je možné vyplnit do 21. února 2021.

 

Vážení studenti,
v IS STAG bylo spuštěno hodnocení výuky v zimním semestru 2020/2021. Byli bychom rádi, kdybyste této anketě věnovali pozornost a poskytli nám svoje názory, zejména proto, že v tomto semestru probíhala výuka převážně on-line formou.
Tato anketa je anonymní. Vaše připomínky a názory jsou pro vedení naší fakulty důležité a mohou pomoci při zkvalitňování výuky v příštích obdobích.

Děkujeme za spolupráci.
prof. Dr. Ing. Petr Lenfeld
děkan FS TUL