Škálování výzkumných organizací

22/ 4 2021

Zveřejnila RVVI ČR.

 

Škálování výzkumných organizací je výsledkem společného jednání, tzv. tripartity. Institut projednání výsledků hodnocení podle Metodiky 17+ je upraven v kapitole 4 Metodiky hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje, schválené Usnesením vlády ČR ze dne 8. února 2017, č. 107 (dále jen „M17+“).

 

Protokoly