Fond mobilit FS TUL na rok 2021

23/ 4 2021

Vyhlášení výběrového řízení.

 

Děkan fakulty vyhlašuje výběrové řízení na obsazení zahraničních mobilit pro studenty DSP, NMSP/MSP, akademické pracovníky a pracovníky VaV fakulty a rovněž příjezdové mobility v rámci Fondu mobilit FS TUL pro kalendáření rok 2021.

 

Termín pro podání přihlášek do FOM FS TUL: 30. červen 2021

 

Všichni doufáme, že do té doby bude celosvětová situace s pandemií klidnější a podmínky pro výjezdy do zahraničí jednodušší a přehlednější. Výjezdové/příjezdové mobility se mají zrealizovat do konce roku 2021, o případných změnách bychom včas informovali.

 

Podrobnosti a přihlášky

 

Kontaktní osoba:

Ing. Marcela Válková

referentka zahraničních vztahů

Tel.: + 420 48 535 3246