Vyhlášeny volby na funkci děkana

3/ 5 2021

Na funkční období 2022 do 2026.

 

AS FS TUL usnesením ze dne 28. dubna 2021 vyhlásil volbu kandidáta na funkci děkana FS TUL pro funkční období od 1. února 2022 do 31. ledna 2026.

 

Vyhláška a organizační pokyny

 

Akademický senát FS TUL vyhlašuje na středu 27. října 2021 volby kandidáta na funkci děkana FS TUL pro funkční období od 1. února 2022 do 31. ledna 2026. Jako konečný termín podávání návrhů na kandidáty těchto voleb stanovuje úterý 5. října 2021. Senát dále schvaluje vyhlášku a organizační pokyny pro přípravu a průběh voleb kandidáta na jmenování děkanem FS TUL, které stanovují náležitosti přihlášek uchazečů ve volbě kandidáta na děkana, průběh a harmonogram voleb. K volbám kandidáta na funkci děkana FS TUL svolává senát shromáždění akademické obce na 19. října 2021.