CEEPUS - žádosti o mobilitu

4/ 6 2021

Otevřeno na zimní semestr AR 2021/2022.

 

Zájemci o mobilitu mohou předkládat své žádosti prostřednictvím portálu www.ceepus.info .

Před příjezdem/výjezdem je třeba se informovat o aktuální bezpečnostní situaci v souvislosti s opatřeními na ochranu před nákazou koronavirem.

 

Fakulta strojní je zapojena v akademickém roce 2021/2022 do 4 sítí:


1/ CIII-RS-0304-14-2122
"Technical Characteristics Researching of Modern Products in Machine Industry (Machine Design, Fluid Technics and Calculations)" with the Purpose of Improvement Their Market Characteristics and Better Placement on the Market."
Seznam partnerů a popis sítě: http://www.ceepus.info/public/network/network_info.aspx

 

2/ CIII-BG-0722-10-2121
"Computer Aided Design of automated systems for assembling."
Seznam partnerů a popis sítě: http://www.ceepus.info/public/network/network_info.aspx

 

3/ CIII-RO-0013-17-2122
"Teaching and Research of Environment-oriented Technologies in Manufacturing"
Seznam partnerů a popis sítě: http://www.ceepus.info/public/network/network_info.aspx

 

4/ CIII-RS-1012-07-2122
"Building Knowledge and Experience Exchange in CFDg"
Seznam partnerů a popis sítě: http://www.ceepus.info/public/network/network_info.aspx

 

----------------------------------------------

Ing. Marcela VÁLKOVÁ
Telefon: + 420 48 535 3246
Fax: 48 535 3535
E-mail: marcela.valkova@tul.cz