XIII. ICoTMM

23/ 8 2021

Pořádá katedra textilních a jednoúčelových strojů.

 

Pod patronací Českého národního výboru IFToMM pořádá Technická univerzita v Liberci XIII. Mezinárodní konference o teorii strojů a mechanismů. Konference, která se koná každé čtyři roky, pokračuje ve své dlouholeté tradici od roku 1973. Snahou organizačního výboru je sdružovat specialisty, kteří pracují na problémech souvisejících s teorií strojů a mechanismů z obecného i přesného aplikačního hlediska.

 

XIII. International Conference on the Theory of Machines and Mechanisms