Doktorské kolokvium FS TUL 2021

13/ 9 2021

Představí zaměření doktorských prací.

Kolokvium má formu veřejné rozpravy o zaměření práce.

 

Harmonogram

Pondělí 13. 9. 2021 – DSP Aplikovaná mechanika
Úterý 14. 9. 2021 – DSP Technologie a materiály
Pátek 17. 9. 2021 – DSP Aplikovaná mechanika
Úterý 21. 9. 2021 – DSP Stavba strojů a zařízení

 

Místo konání: TUL, budova G, 2. patro, KSR, učebna 203. Předpokládá se prezenční forma.

Kolokvium je veřejné.

 

Doktorské studim na FS TUL