Prezentace kandidátů na rektora TUL

29/ 9 2021

5. října 2021  – od 10.40 do 12.15 hod. – výuka zrušena.

 

Volby kandiáta na rektora TUL pro období 1. 2. 2022 až 31. 1. 2026

Akademický senát Technické univerzity v Liberci (dále jen TUL) vyhlašuje v souladu s § 9 odst. 1 písm. h) a odst. 4 zákona č. 11/98 Sb. a Jednacím řádem Akademického senátu TUL ze dne 26. 5. 2021 volbu kandidátky na rektorku či kandidáta na rektora TUL s tímto harmonogramem: