CEEPUS na AR 2021/2022

4/ 10 2021

Přehled sítí a termínů podání přihlášek.

Termín pro přihlášení na výjezdy v LS 2021/2022: 31. říjen 2021

Termín pro přihlašování v kategorii freemover, tj. na jakoukoliv univerzitu zapojenou do programu CEEPUS: 30. listopad 2021

 
  • Zájemci o mobilitu předkládat své žádosti na letní semestr prostřednictvím portálu www.ceepus.info.
  • Přihlášky mohou podávat jak studenti řádného denního studia, tak i pedagogové zaměstnaní na plný úvazek. Konkrétní informace pro stipendisty mající zájem o účast v programu CEEPUS a konkrétní postup, jak se přihlásit, je k dispozici na následujících webových stránkách: https://www.dzs.cz/program/ceepus/vyjezdy-pobyty.

Podrobné info

 

Před případným příjezdem/výjezdem je třeba se informovat o aktuální bezpečností situaci v souvislosti s opatřeními na ochranu před nákazou koronavirem na: https://www.mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a_media/tiskove_zpravy/x2020_04_25_rozcestnik_informaci_k_cestovani.html .