Action ČR-Rakousko

11/ 10 2021

Termíny - 31. říjen 2021.

 

Termíny podání žádosti o stipendium a podání návrhu společného česko-rakouského projektu v rámci programu AKTION Česká republika – Rakousko.

 

Termín podání žádosti o stipendium je 31. 10. 2021 pro pobyty v letním semestru 2022.

  • O stipendium na přípravu závěrečné práce se mohou ucházet studentky a studenti magisterských a doktorských programů pro pobyty v délce 1-5 měsíců. Měsíční výše stipendia činí 1.050 €.
  •  O výzkumná stipendia se mohou ucházet akademičtí pracovníci pro pobyty v délce 1 až 3 měsíce. Měsíční výše stipendia činí 1.150 €.
  •  Žádost o stipendium se vyplňuje elektronicky přes portál scholarships.at a podává se rovněž v tištěné podobě do kanceláře AKTION.

Termín podání návrhu projektu je 31. 10. 2021 pro projekty, které se realizují v období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022.

  • Společný česko-rakouský návrh projektu podává rektorát VŠ jako přílohu k Žádosti o dotaci do sídla Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
  • Pokyny s podrobnými podmínkami naleznete na stránkách AKTION.

V případě dotazů nebo pro případnou konzultaci lze kontaktovat přímo Mgr. Lucii Markovou z Domu zahraniční spolupráce lucie.markova2@dzs.cz