Přihlášky do doktorských studijních programů

24/ 9 2012

Termín pro podání přihlášek prodloužen do 15. října.

Děkan Fakulty strojní TU v Liberci prodlužuje termín podání přihlášek do doktorských
studijních programů pro akademický rok 2012/2013 do 15.10.2012.