Cena Siemens 2012

30/ 10 2012

Společnost Siemens vyhlašuje pod záštitou MŠMT 15. ročník soutěže o nejlepší diplomové, doktorské a výzkumné práce.

Do soutěže je možné přihlásit práce, které jsou zpracovávány v technických, ekonomických nebo vybraných přírodovědných oborech. V roce 2012 dochází k rozšíření Ceny Siemens o nové kategorie. Od letošního roku budou odměňováni také vybraní mladí vědečtí pracovníci a významný vysokoškolský pedagog.

 

Podrobnosti