Zasedání Akademického senátu FS TUL

19/ 11 2012

Ve středu 21. listopadu se koná 9. zasedání AS FS TUL.

Datum konání: 21. 11. 2012
Začátek akce: 14:00
Místo: zasedací místnost IC

 

Program:

1. Deklarace o společném užívání laboratorního zázemí v budově "L"

2. Návrh změn ve struktuře vědecko-pedagogických pracovišt´ fakulty

3. Návrh úprav rozpočtu fakulty pro rok 2012

4. Různé