RegioStars 2014

19/ 2 2013

7. ročník ceny pro regionální inovativní projekty.

Jednou z kategorií jsou i velké investiční projekty v oblasti energetické účinnosti a nízkouhlíkové ekonomiky.

Podrobnosti, včetně kritérií pro posuzování projektů, které mají napomáhat výměně dobré praxe mezi evropskými regiony, najdete v příloze.

 

Příloha