VaV projekty česko-ruské spolupráce

20/ 2 2013

Vyhlášena výzva k předkládání návrhů společných projektů.