trendence Graduate Barometer 2013

25/ 2 2013

Sběr dat pro každoroční celoevropskou studii.

Jedná se o výzkum v oblasti vzdělání a kariéry v Evropě. Otázky kladené touto studií zahrnují například to, jak jste spokojen/a se svým nynějším studiem a co očekáváte od své budoucí kariéry. Výzkum shromažďuje názory studentů z celé Evropy a zjišťuje rozdíly a podobnosti, které existují mezi jednotlivými státy.

Studie je prováděna prostřednictvím online dotazníku.


Pro účast na studii klikněte na následující odkaz:

www.trendence-gradbarometer.eu