Zasedání Akademického senátu FS TUL

20/ 3 2013

Pozvánka na 11. zasedání dne 27.3.2011.

Datum konání: 27. 3. 2013
Začátek akce: 13:00
Místo: zasedací místnost IC


Program:

1. Volba místopředsedy za studentskou komoru

2. Výroční zpráva o hospodaření fakulty

3. Úprava a doplnění vnitřních předpisů fakulty - zejména ustanovení o struktuře fakulty

4. Návrh na doplnění Vědecké rady Fakulty strojní TU v Liberci

5. Informace o přípravě rozpočtu FS TUL na rok 2013

6. Různé