Zveme Vás na Diskusní fórum a ŠKODA Uni Day

4/ 4 2013

Proběhne dne 10. dubna na fakultě strojní.

Děkan Fakulty strojní Technické univerzity v Liberci zve studenty na besedu

o uplatnění absolventů v průmyslu.

 

Diskuse se zúčastní i zástupci firem a součástí odpoledního programu bude

ŠKODA UNI DAY, v rámci něhož firma představí některé novinky.

 

Kdy: 10. dubna 2013

Kde: posluchárna M – Harcov

V kolik: od 15.00 hodin

 

Program

Úvodní část – děkan

V úvodní části bude podána informace o podpoře zahraničních studentských aktivit.

Představení společností – zástupci firem

Diskuse

Přednáška "Trendy v automobilovém průmyslu"

Prohlídka nové verze vozu Škoda Octavia

 

ŠKODA Uni Day