Vyhlášen termín přihlášek do programu CEEPUS

13/ 6 2013

Termíny pro přihlášení - 30. červen ZS, 30. říjen LS.

Termíny pro přihlášení :

Zimní semestr - 30. červen 2013

Letní semestr - 30. listopad 2013

 

Fakulta strojní je účastníkem sítě CIII-RS-0304-06-1314 "Technical Characteristics Researching of Modern Products in Machine Industry (Machine Design, Fluid Technics and Calculations)" with the Purpose of Improvement Their Market Characteristics and Better Placement on the Market, seznam našich partnerů je k dispozci na http://www.ceepus.info/public/network/network_info.aspx , kde si danou síť najdete dle akademického roku a výše uvedeného označení. Po rozkliknutí se v horním poli objeví seznam partnerských institucí a v dolním poli popis naší sítě.

Konkrétní informace pro stipendisty mající zájem o účast v programu CEEPUS v rámci naší sítě a konkrétní postup naleznete na webových stránkách:
http://www.dzs.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=306&
http://www.dzs.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=267&

V rámci naší sítě nám byly FS pro akademický rok 2013/2014 schváleny výjezdy pro 2 studenty a pro 2 pedagogy na tyto univerzity:

"Politechnica" University of Bucharest (Rumunsko), Faculty of Mechanical Engineering and Mechatronics, Department of Machine Elements and Tribology - 1 Ph.D. student a 1 pedagog


Universitary Centre of baia Mare - Technical University of Cluj (Rumunsko), Department of Engineering and Technologic Management - 1 Ph.D. student a 1 pedagog