Postdoktorandský stipendijní program „NEWFELPRO“

26/ 6 2013

Chorvatský stipendijní porgram na roky 2013-2017 vyhlášen.

Program je rozčleněn na tři části, z nichž jedna se týká pobytů zahraničních badatelů (postdoktorandů nebo badatelů na tomu ekvivalentní úrovni) v Chorvatsku v délce 12 – 24 měsíců, ostatní dvě části se naopak týkají stáží chorvatských vědců v zahraničí a jejich zvovuzačlenění po návratu do Chorvatska. Stipendia jsou určena pro dvě kategorie uchazečů („experienced researchers“ a „senior researchers“).


První soutěž bude vyhlášena v létě 2013 (v červenci nebo srpnu) a návrhy bude možné podávat po dobu 90 dní (do října 2013). Budou se podávat elektronickou cestou prostřednictvím níže uvedené webové stránky a musí být sepsány v angličtině.

 

Podrobnosti